TERMENI ȘI CONDIȚII

 

ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE
Acest site este operat de SC NITELA IMPEX S.R.L.

SC Nitela Impex S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul social în Județul Dolj, Oraș Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 215, având codul de înregistrare fiscală RO8187878, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : J16/218/1996, denumită în continuare “nitelashop.ro

Orice persoană care accesează site-ul www.nitelashop.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând nitelashop.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis și finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse în vânzare pe site-ul www.nitelashop.ro va fi denumit în continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului www.nitelashop.ro toți utilizatorii consimt în mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu.

Art. 1. DEFINIȚII

Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, în înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

Site reprezintă domeniul www.nitelashop.ro precum și subdomeniile acestuia.

Serviciu – pus la dispoziție de SC Nitela Impex S.R.L. prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.nitelashop.ro – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.nitelashop.ro de către un Utilizatorul care a acceptat termenii și condițiile de utilizare prezentate pe site.

Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care nitelashop.ro își derulează operațiunile, neputând invoca ulterior eventuale imprejurari/stări de fapt de natură a modifica aceste forme de comunicare.

Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web www.nitelashop.ro, cu mențiunea că, în anumite situatii, pot exista eventuale diferențe, nesemnificative, care nu sunt apte să modifice caracteristicile esențiale, de bază, ale produsului.

Contractul – reprezintă o Comandă confirmată în prealabil de către reprezentanții nitelashop.ro, prin care se acceptă livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

Data intrării în vigoare a contractului – este data confirmării Comenzii de către reprezentanții nitelashop.ro.

Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezultă alte diferențe cauzate exclusiv de către producator, nitelashop.ro nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.nitelashop.ro, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ) cauzate exclusiv de către producator, clientul neputând invoca în contra nitelashop aspecte ori alte stări de fapt de natură a atrage răspunderea subscrisei.

Prezenții termeni și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum și oricărei alte norme în materie, în vigoare la data încheierii și derulării contractului.

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

Prin documentul prezent vă aducem la cunoștința regulamentul privind termenii și condițiile de folosire a site-ului nitelashop.ro

Utilizarea site-ului www.nitelashop.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel încât beneficiază de drepturile legale pentru a valida o comandă și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut.

Administratorul site-ului www.nitelashop.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

Prin folosirea site-ului/conținutului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului aparținând SC Nitela Impex S.R.L., în conformitate cu legislația română în vigoare.

Cumpărătorul/Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului www.nitelashop.ro pe perioada derulării unui contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fată de SC Nitela Impex S.R.L..

În cazul în care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de SC Nitela Impex S.R.L. și își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului: www.nitelashop.ro pe perioada derulării unei comenzi, SC Nitela Impex S.R.L. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client și confirmate pentru livrare de către reprezentanții nitelashop.ro. În comanda vor fi înscrise în mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum și termenul de plată.

Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client în locația indicata în comanda (chiar daca în acea locatie nu se regasește clientul personal, plata urmând a fi realizată de o altă persoana, dar în locația indicată de client și pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizate de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul nitelashop.ro.

Art.4. PREȚUL DE VÂNZARE. MODALITĂȚI DE PLATĂ

4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site. Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către nitelashop.ro, în orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, în functie de volumul comenzii, de prețul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, prețul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afișată pe site. Nitelashop.ro își rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere în masura în care aceasta a fi în detrimentul activității economice a societății ori exista riscul ca o astfel de negociere să creeze dezavantaje viitoare societății, indiferent de natură lor. În urma negocierii, prețul rezultat nu poate fi superior celui afișat pe site, cu excepția unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantități de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de către client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar față de cel normal, generat de o comandă uzuală.

4.2. În momentul confirmării comenzii, nitelashop.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare, asumându-și întreaga responabilitate pentru exactitatea și corectitudinea acestora.

Nitelashop.ro se obligă să onoreze, în condiții rezonabile, toate comenzile primite, fără discriminare în rândul clientelei. Cu toate acestea, nitelashop.ro își rezerva dreptul de a refuza unilateral, în mod întemeiat, onorarea anumitor comenzi în masura în care apreciază, pe baza unor imprejurari reale și obiective, că furnizarea produselor comandate către anumite persoane fie încalcă normele în vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizată de o persoana care a mai comandat anterior produse însa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu întarziere, fie a onorat-o parțial, în mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relații comerciale societății i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natura lui. În aceste cazuri, subscrisa nu este răspunzătoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.

De asemenea, nitelashop.ro își rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral în masura în care aceasta a fost plasată de o persoană care a manifestat față de subscrisa o atitudine neconformă normelor în vigoare ori a adoptat față de aceasta o atitudine/conduită ostilă, sicanatorie, cu vadită rea credinta sau nejustificata. Nitelashop.ro își rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral în masura în care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca există premisele adoptării unei astfel de conduite față de subscrisa.

4.3. Băuturile alcoolice se pot achiziționa doar de către persoanele care au împlinit vârsta de18 ani.

4.4. Modalitățile de plată sunt:

Plata în numerar – în lei, integral, la livrare. În cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe baza de chitanță ca și act doveditor al plătii. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

Plata cu cardul bancar – procesare securizată prin intermediul Libra Bank (LibraPay), comision 0%, direct pe site. Comanda poate fi denunțată unilateral, fără nicio obligatie din partea furnizorului, în măsura în care tranzacția este invalidată ca urmare a neacceptarii cardului clientului, în cazul plații on line.

4.5. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile în limita stocului disponibil și numai în perioada indicata pe site, în conditiile afisate pe site.

4.6. în cazul în care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu este/nu mai este disponibil, nitelaashop.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja platit, sumele primite ca plată vor fi rambursate în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

4.7. Beneficiarul produselor livrate datorează nitelashop.ro penalități de întarziere în cuantum de 0,5%/zi întarziere, calculate la valoarea totală a facturii, reprezentând prețul total al produselor livrate, cu începere din a doua zi ulterioară livrarii, în masura în care plata nu s-a realizat anterior sau concomitent recepționarii mărfurilor.

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

5.1. Livrarea produsului comandat (precum și a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicată de Client, în termen de maxim 14 zile de la momentul ridicării produsului de către Sameday, sau orice altă firmă de curierat, care reprezintă termenul de retragere din contractul încheiat cu nitelashop.ro.

5.2. Livrarea se face numai pe teritoriul României.

5.4. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, nitelashop.ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

5.5. În cazul în care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, nitelashop.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor.

5.6. Nitelashop.ro nu își asuma răspunderea pentru întarzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revenind integral acesteia.

5.7. În masura în care clientul nu este găsit de către firma de curierat la adresa specificată în comandă, ori adresa specificată în comanda nu este completă sau conține inadvertente, de natură a face imposibila livrarea comenzii, precum și în cazul în care livrarea ar trebui să se realizeze intr-o locație improprie, de natură a pune în pericol integritatea curierului, fapt care face imposibilă livrarea, clientul este răspunzător în integralitate pentru contravalorea transportului.

5.8. În masura în care clientul revine și resolicită comanda, toate costurile legate de noul transport sunt în sarcina sa.

5.9. În masura în care clientul, ulterior lansării comenzii, anuntă, în orice mod, nitelashop.ro despre intenția să de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuză preluarea produsului livrat prin curierat, prețul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de întregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de nitelashop.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renunțat nejustificat.

5.10. În măsura în care clientul achită contravaloarea produselor însa până la momentul livrării/ridicării lor se răzgândește, nejustificat, anulând comanda ori refuzând preluarea produselor, nitelashop.ro va restitui prețul achitat, urmând ca din acesta să se scadă eventualul cost al transportului – daca acesta a fost efectuat – precum și orice altă sumă reprezentând eventuale speze suportate de nitelashop.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra căreia s-a renunțat în mod nejustificat.

Art. 6. GARANȚII

6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producătorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiențe, neconformități, etc., enumerarea având caracter exemplificativ, aceasta cuprinzând în esență toți factorii având legatură directă cu producatorul.

6.2. Produsele comercializate de nitelashop.ro sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

6.3. Nitelashop.ro poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiențe ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa contact@nitelashop.ro sau la sediul nitelashop.ro în termen de 14 zile de la recepție.

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

7.1. În funcție de natură produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul să notifice în scris nitelashop.ro că dorește denunțarea contractului de vânzare – cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru să dea naștere la penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea să se producă în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la livrarea comenzii.

7.2 Clientul va suporta cheltuielile directe de returnare ale produselor cumpărate de la nitelashop.ro.

7.3. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, etc. nitelashop.ro va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminuează suma returnată, proporțional cu deficiența constatată la returnare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

7.4. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, nitelashop.ro va rambursa contravaloarea acestuia în cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu excepția cazului în care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiențe, deteriorări, etc, situație în care prețul se va reduce proportional.

7.5. Denunțarea contractului în mod repetat, fără o justificare reală sau obiectivă, va putea fi considerată un abuz.

7.6. În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare, sigilate, în ambalajul și cutia originală, cu etichetele intacte și împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factură, bon fiscal sau alte documente), aceste condiții fiind cumulative, lipsa uneia dand dreptul furnizorului de a refuza returnarea și restituirea pretului.

7.7. Acele produse la care producătorul impune condiții speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de către nitelashop, în conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

7.8. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță.

Art. 8. Răspunderea NITELASHOP.RO

8.1. Nitelashop.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții sau de nerespectarea Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

8.2. Nitelashop.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

8.3. Nitelashop.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Nitelashop.ro a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor respective după livrare și, în special, pentru pierderea produselor.

8.4. Nitelashop.ro nu răspunde în față niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitări în afara termenilor și condițiilor de față, nu poate fi răspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de altă natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost menționate în prezenta sectiune de Termeni și Condiții.

8.5. Nitelashop.ro își rezerva dreptul de a anula comanda și de a nu ține rezervate produsele comandate în cazul în care clientul nu poate fi contactat telefonic în termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

Art. 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a nitelashop.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Încalcarea acestei obligații conferă Nitelashop dreptul de a solicita daune interese.

Art. 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

10.1. Nitelashop.ro se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, subscrisa își asumă în mod ferm angajamentul să respecte, în mod echitabil și transparent, viața privată, protecția datelor, securitatea lor precum și conformarea cu Noul Regulament european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date – Regulamentul 2016/679, pentru aceasta fiind necesar consimțământul titularului în acord cu art.6 alin.1 lit.a din Regulamentul GDPR, conform următorilor termeni și următoarelor condiții ale politicii de confidențialitate.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale).

Datele cu caracter personal sunt: nume/denumire, prenume, CNP/CIF/CUI, nr. înregistrare la Registrul Comerțului ori în evidențele altor autorități, entități, etc., amprenta, ADN, vârstă, sex, etnie, rasă, orientare sexuală, politică, religioasă, stare de sănătate, adresă de domiciliu/sediu, reședință, adresă de e-mail, ocupație, venit sau orice alt tip de date (inclusiv identificatori on line, date cu caracter personal care au fost supuse pseudonimizării și care ar putea fi atribuite unei persoane fizice prin utilizarea de informații suplimentare) care se pot corela pentru a duce la identificare, enumerarea anterioară având caracter exemplificativ și nu limitativ.

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Informațiile colectate de la utilizatori/clienti și modul în care se realizează această operațiune poate varia în funcție de produsele și serviciile utilizate sau comandate, de modul în care au fost folosite produsele și serviciile subscrisei dar și de modul în care clientul/utilizatorul a interacționat cu subscrisa (chiar dacă nu este client actual), on line, telefonic, etc.

Subscrisa poate prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului/clientului atunci cand acesta: cumpăra sau foloseste oricare dintre produsele și serviciile noastre; navigheaza pe website-ul nostru sau al partenerilor noștrii; se abonează la buletine informative; ne contacteaza prin diverse modalitati pentru a solicita informații cu privire la anumite produse sau servicii pe care le comercializam ori de care este interesat; si-a exprimat acordul față de alte societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la astfel de date ori datele cu caracter personal sunt publice (pot fi accesate de oricine, în condițiile legii).

Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile pentru care acestea au fost inițial colectate este permisă atunci când prelucrarea este compatibilă cu scopurile respective, pentru care datele cu caracter personal au fost inițial colectate.

Subscrisa își rezervă dreptul de a solicita anumite date personale de la anumite autorități în masura în care utilizatorul/clientul este suspectat de săvârșirea vreunei fraude în dauna noastră ori că planifica săvârșirea unei astfel de fraude, care ne-ar putea leza drepturile și interesele legitime.

Subscrisa își rezerva dreptul de a dezvălui informații privind datele personale dacă acest lucru este justificat în scopul expres de a se proteja împotriva fraudelor, de a-și apăra drepturile și interesele legitime, ori de a proteja interesele clienților/utilizatorilor noștri, în masura în care exista riscul de a fi afectate.

De asemenea, subscrisa își rezerva dreptul să dezvăluie informații pentru a se conforma obligației de a răspunde la cererile legale ale autorităților. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi comunicate și atunci când subscrisa apreciază, cu bună credință, că are obligația de a face acest lucru în conformitate cu legislația aplicabilă.

Subscrisa nu va transmite niciodată datele cu caracter personal unei societăți comerciale, persoane fizice sau juridice, autorități private sau entități, ori altele asemenea, care intenționează să le folosească în scopuri de marketing, cu excepția cazului în care consimțământul titularului acelor date se manifestă în acest sens.

Din rațiuni evident tehnice, obiective și reale, datele ar putea fi divulgate anumitor colaboratori externi ai subscrisei care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui provider de soluții software pentru găzduirea website-ului nostru ori pentru transmiterea newsletter-ului – buletinului de informare).

Utilizatorul/Clientul (beneficiarul mărfurilor comandate), îsi exprimă acordul expres pentru ca furnizorul să ia cunostintă, să stocheze, să inregistreze, să colecteze, să structureze, să adapteze, să modifice, să extragă, să consulte, să disemineze și să folosească datele cu caracter personal, ale sale, ale reprezentantului legal ori ale persoanei beneficiare pentru care au fost comandate mărfurile, fie că sunt comunicate de client, direct sau indirect, indiferent de forma de comunicare, fie că sunt aflate în desfășurarea activității specifice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în scopul indeplinirii obligațiilor legale și contractuale, dar și pentru optimizarea activității comerciale a furnizorului.

Utilizatorul/Clientul/beneficiarul mărfurilor comandate are dreptul la rectificarea, ștergerea sau restricționarea accesului la datele cu caracter personal, asumându-și însa întreaga responsabilitate pentru consecințele acestor acțiuni și fără a avea niciun fel de repercursiuni ori alte consecinte asupra activitații desfășurate de furnizor (angajații ori colaboratorii acestuia) anterior rectificării, ștergerii sau restricționării accesului.

Pentru protecția datelor cu caracter personal, SC Nitela Impex SRL a adoptat măsuri pentru a proteja aceste date, mai cu seamă pentru a se preîntampina pierderea, manipulărea sau accesul neautorizat. În cazul unei încălcări a protecției datelor cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile utilizatorului/clientului, acesta va fi notificat imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

Utilizatorul/clientul este personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor de utilizator sau a parolelor, în cazul în care care i-au fost predate sau comunicate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul/clientul corespondează cu subscrisa sau completează un formular cu date pe pagina web, datele menționate pe formularul respectiv vor fi prelucrate în conditiile legii.

Subscrisa a depus toate diligențele și a adoptat toate demersurile pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. Informațiile sunt colectate și stocate în medii sigure, inaccesibile publicului sau terțelor persoane, fără legătură cu subscrisa. Angajații și colaboratorii subscrisei au fost informați și instruiți, în prealabil, pentru a oferi un nivel de protecție optim datelor personale stocate, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea și securitatea datelor, astfel cum sunt impuse de normele legale în vigoare.

O data cu vizitarea paginii web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor.

Datele indicate prin accesarea site-ului nostru ori efectuarea de comenzi (date de contact și identificare) vor fi utilizate pentru trimiterea buletinului informativ.

La trimiterea newsletter se va utiliza adresa de e-mail comunicată, utilizatorul/clientul fiind de acord cu primirea acestora.

Utilizatorul/clientul are posibilitatea de a revoca în orice moment abonarea (se poate dezabona) folosind posibilitatea de dezabonare.

Utilizatorul/clientul poate oricând să revoce acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv, fiind suficienta aceasta opțiune.

De asemenea, Utilizatorul/clientul are posibilitatea să solicite să i se puna la dispoziție datele cu caracter personal furnizate, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului sau pentru executarea unui contract între parti, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

În calitate de utilizator, client ori potențial client, acesta are dreptul la informare, la accesarea datelor, la ștergerea acestora (fara să fie afectată calitatea unor viitoare servicii de care clientul ori utilizatorul va beneficia și fără a fi perceput vreun cost), la rectificarea lor, la restricționarea prelucrarii lor, la portabilitatea lor, inclusiv la a face opoziție pentru a nu va mai fi folosite.

In masura în care se apreciaza că au fost incalcate prevederi ale Regulamentului în procesarea datelor cu caracter personal, Utilizatorul/clientul va contacta subscrisa pentru a putea clarifica toate întrebările/solicitarile.

De asemenea, utilizatorul/clientul are dreptul să se adreseze Autorității Romane pentru Protecția Datelor, unei autorități europene de supraveghere ori Justiției.

10.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin culegerea de la Utilizator/Client a datelor personale necesare.

Subscrisa utilizeaza cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Acestea sunt folosite pentru a optimiza funcționalitatea website-ului dar și pentru a se crea o siguranță cu privire la contul clientului. Prin accesarea sau utilizarea în continuare a serviciilor noastre (prin orice dispozitiv), clientul/utilizatorul își manifesta în mod expres consimțămantul privind utilizarea modulelor cookie și a altor tehnologii similare în scopurile specificate în această politică, în plus, față de orice alți termeni și condiții ai prezentului website. Ne rezervăm dreptul de a face modificări la Politica privind modulele cookie. Utilizarea în continuare a website-ului nostru semnifică acordul utilizatorului/clientului cu privire la orice astfel de modificări.

Un modul cookie reprezinta o colecție de date într-un standard industrial pe care o pagină web le transferă pe computerul dumneavoastră, temporar, pentru a permite adaptarea conținutului la utilizator. În acest scop, modulele cookie colectează informații cu privire la comportamentul dumneavoastră online. Un modul cookie este un fișier de mici dimensiuni care conține un text alcătuit dintr-un șir de litere și cifre (informații), deseori codificate, care vă identifică în mod unic computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul, dar poate conține și alte informații. Un modul cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea modulului cookie. Mai mult, durata de existență a unui modul cookie este determinată. Un modul cookie este un fișier care este plasat / descărcat pe dispozitivul pe care îl utilizați atunci când accesați un website, prin solicitarea emisă de către web server unui browser (ex.: Internet Explorer, Chrome), care permite utilizarea funcționalităților website-ului, înregistrând navigarea website-ului, astfel încât, atunci când accesați din nou website-ul, acesta poate prezenta opțiuni adaptate pe baza informațiilor stocate despre ultima dumneavoastră vizită. Un modul cookie este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși – modulele cookie folosesc formate tip plain text, nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula; nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou – sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului), ele permițând exclusiv strângerea de informații despre comportamentul utilizatorilor (în principiu, care anume pagini web vizitează și când).Modulul cookie poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță website-ul de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul website.

Modulele cookie pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și website-uri. Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit website, datele de autentificare sunt stocate într-un modul cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul website fără să fie nevoie să se autentifice din nou.

Modulele cookie pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagină web, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a website-ului. Modulele cookie spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul website de la început.

Modulele cookie pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către utilizator pe un website de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.

Nitelashop.ro nu solicită clientului sau utilizatorului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Clientul/ utilizatorul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea datelor sale confidențiale.

Datele obținute de către nitelashop.ro vor fi stocate în baze de date, iar nitelashop.ro va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale. Datele personale vor fi folosite pentru: prelucrarea produselor și serviciilor comandate sau de care clientul/utilizatorul se arata interesat prin vizionarea lor pe site, prelucrarea comenzilor lansate, furnizarea produselor comandate, contactarea clientului sau utilizatorului pentru oferirea de informații actuale (campanii publicitare, informare asupra promotiilor, etc.) privind serviciile și produsele comercializate, informarea clientului asupra produselor și serviciilor noastre prin cookieuri (publicitate pe baza de interese), facturarea produselor comandate.

Părțile accepta ca în vederea executării Contractului, nitelashop.ro trebuie să transmită datele cu caracter personal culese de la Clienți către firma de curierat care îi va livra produsele comandate, precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile on-line.

10.3. Nitelashop înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către Utilizator/Client și asupra carora exista acceptul acestora.

10.4. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata, nitelashop.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorii/Clienții.

Nitelashop.ro respectă dreptul la confidențialitate datelor fiecărei persoane care accesează site-ul, și în conformitate cu Noul Regulament european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date – Regulamentul 2016/679 – („GDPR” – General Data Protection Regulation – ).

10.5. Nitelashop.ro nu va colecta date personale despre Utilizatori/Clienți (nume, adresa, telefon sau adresa de posta electronica), exceptând situația în care Utilizatorii/Clienții înșiși comunica aceste date.

Informațiile personale și datele asemenea vor fi stocate atata timp cât cere legea. Dacă nu există nicio cerință legală, acestea vor fi stocate atata timp cât exista acordul titularului, până la retragerea acestui acord.

Nitelashop.ro nu este răspunzătoare pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul subscrisei (spre exemplu, o terță persoana a accesat neautorizat datele personale și le-a transmis subscrisei, aceasta neavând cunoștiință și niciun fel de implicare).

Pentru evitarea oricarui dubiu, Utilizatorul/Clientul este de acord cu faptul că vizitarea Website-ului și continuarea navigării pe Website reprezintă consimțământul expres și neechivoc al acestuia privitor la întregul conținut al Politicii de Utilizare a Cookie-urilor, al Politicii de Confidențialitate, precum și al tuturor Termenilor și Conditiilor, inclusiv privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului document.

10.6. Prin înscrierea pe site/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a societății și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

• activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Nitelashop și a terților cu care Nitelashop are relații de orice natura) la adresele de e-mail comunicate,

• participarea la concursuri, promoții;

• transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc);

• statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;

• pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului;

• cercetări de piață;

• urmărirea datelor de vânzări.

Nitelashop.ro poate face cunoscute aceste informații partenerilor săi în activitățile menționate mai sus.

10.7. Nitelashop.ro nu va dezvălui nicio informație furnizată de Utilizatorii/Clienții site-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

10.8. Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii/Clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana fie se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Nitelashop.ro, fie își poate manifesta aceasta intenție telefonic ori prin e-mail.

10.9. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate Nitelashop.ro, Utilizatorii/Clienții își pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să intervină asupra datelor transmise;

– sa se opună prelucrării în continuare a datelor personale.

10.10. Orice persoana are dreptul de a se opune la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

10.11. În unele cazuri, este posibil ca nitelashop.ro să colecteze informații cu caracter non-personal despre Utilizatori/Clienti. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site.

Art. 11. UTILIZAREA ABUZIVĂ A SITE-ULUI www.nitelashop.ro

Se consideră utilizare abuzivă a site-ului orice utilizare făcută într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii nitelashop.ro.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Art.12. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Nitelashop.ro poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia în vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

În caz de cesiune/subcontractare, nitelashop.ro rămâne răspunzător față de Client cu privire la modul în care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile față de Client.

Art.13 – FORTA MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forța majora, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 14. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între nitelashop.ro și Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens în care partea nemulțumită va transmite, în prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt să facă dovada recepționarii de către cealaltă parte, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Mulțumim,
Echipa NitelaShop.ro!